Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krasové jevy v okolí Turnova
Název práce v češtině: Krasové jevy v okolí Turnova
Název v anglickém jazyce: Karst phenomena in surrounding of Turnov town
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2008
Datum zadání: 27.02.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: Mgr. Ondřej Zeman
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK