Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dohledová činnost ČNB : (se zaměřením na ochranu spotřebitele na finančním trhu)
Název práce v češtině: Dohledová činnost ČNB : (se zaměřením na ochranu spotřebitele na finančním trhu)
Název v anglickém jazyce: On Supervision of Financial Markets by Czech National Bank : (focused on Consumer Protection in the Financial Markets)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2008
Datum zadání: 27.02.2008
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 08:30
Místo konání obhajoby: PF UK / 412
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
  doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK