Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dílo Matěje Rejska - Prašná brána
Název práce v češtině: Dílo Matěje Rejska - Prašná brána
Název v anglickém jazyce: The work of Matěj Rejsek - the Powder Tower
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.02.2008
Datum zadání: 25.02.2008
Datum a čas obhajoby: 25.02.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.02.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Klára Benešovská, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK