Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zu den deutsch-tschechischen Beziehungen im Bereich der Lexik unter besonderer Beachtung der Igla
Název práce v jazyce práce (němčina): Zu den deutsch-tschechischen Beziehungen im Bereich der Lexik unter besonderer Beachtung der Igla
Název práce v češtině: K česko - německým jazykovým kontaktům v lexikální oblasti s přihlédnutím k jazykovému ostrůvku Jihlavska
Název v anglickém jazyce: Language contacts between Czech and German
in lexis with regard to Jihlava - language island
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.02.2008
Datum zadání: 16.04.2009
Datum a čas obhajoby: 29.05.2009 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF, katedra germanistiky
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Radka Pecová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK