Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genové polymorfismy cytokinů a jejich exprese v bronchoalveolární laváži u pacientů s fibrotizujícími plicními procesy
Název práce v češtině: Genové polymorfismy cytokinů a jejich exprese v bronchoalveolární laváži u pacientů s fibrotizujícími plicními procesy
Název v anglickém jazyce: Correlation of cytokine gene polymorphisms and bronchoalveolar lavage fluid gene expression profiles in patients with interstitial lung diseases
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2008
Datum zadání: 22.02.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2009
Oponenti: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK