Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzická atraktivita ženského těla v evoluční perspektivě
Název práce v češtině: Fyzická atraktivita ženského těla v evoluční perspektivě
Název v anglickém jazyce: Physical attractiveness of the female body in an evolutionary perspective
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2008
Datum zadání: 15.02.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.03.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK