Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv terapeutických skupin na reedukaci balbuties
Název práce v češtině: Vliv terapeutických skupin na reedukaci balbuties
Název v anglickém jazyce: Influence of group therapy on re-education of stammer
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Škodová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.02.2008
Datum zadání: 28.02.2008
Datum a čas obhajoby: 11.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK