Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení chloramfenikolu na borem dopované diamantové filmové elektrodě
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení chloramfenikolu na borem dopované diamantové filmové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Voltammetric Determination of Chloramphenicol at Boron Doped Diamond Film Electrode
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2008
Datum zadání: 12.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2009
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem projektu je ověřit možnost stanovení nízkých koncentrací atibiotika Chloranphenikolu pomocí voltametrie na diamantových filmových elektrodách. Projekt bude realizován v rámci Centra biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy, které garantuje jeho finanční zabezpečení a může být rozvinut do diplomové či doktorské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK