Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ein Buch und seine Verfilmung Thomas Brussig "Am kürzeren Ende der Sonnenallee" und der Film "Sonnenallee" von Leander Hausmann. Ein Vergleich
Název práce v jazyce práce (němčina): Ein Buch und seine Verfilmung Thomas Brussig "Am kürzeren Ende der Sonnenallee" und der Film "Sonnenallee" von Leander Hausmann. Ein Vergleich
Název práce v češtině: Kniha a její zfilmování - Thomas Brussig: "Na kratším konci Sonnenallee" a film "Sonnenallee" režiséra Hausmanna. Srovnání.
Název v anglickém jazyce: Book and its adaptation-Thomas Brussig "At the shorter and of sonnenallee" and the film "Sonnenallee" directed by Hausmann. Comparison
Klíčová slova: Sonnenallee, Thomas Brussig, Leander Haußmann, Východní Berlín, NDR, 70. léta, Socialismus
Klíčová slova anglicky: Eastie Boys, Thomas Brussig, Leander Haußmann, East Berlin, DDR, seventies, socialism
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2009
Datum zadání: 11.04.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 00:00
Místo konání obhajoby: katedra germanistiky UK PedF
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Oponenti: Christiane Poimer, Mag. phil.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK