Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Das Jahr 1945 im Unterricht. Struktur und didaktische Durchführung am Beispiel des Buches "Der erste Frühling" von Klaus Kordon
Název práce v jazyce práce (němčina): Das Jahr 1945 im Unterricht. Struktur und didaktische Durchführung am Beispiel des Buches "Der erste Frühling" von Klaus Kordon
Název práce v češtině: Rok 1945 ve vyučování. Struktura a didaktické provedení na příkladu knihy "První jaro" od Klause Kordona
Název v anglickém jazyce: Year 1945 in teaching. Structure and didactic implementation on the example of the book "The first spring" by Klaus Kordon
Klíčová slova: Das Jahr 1945, Klaus Kordon, Berlin, Didaktik, Unterricht, Konzeption, ideologischer Mißbrauch, Konfrontation der Ansichten
Klíčová slova anglicky: The year 1945, Klaus Kordon, Berlin, didactics, teaching, conception, ideological misuse, confrontation of the views
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2009
Datum zadání: 11.04.2012
Datum a čas obhajoby: 24.05.2012 00:00
Místo konání obhajoby: katedra germanistiky UK PedF
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK