Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rock auf Deutsch: Die Entwicklung deutschsprachiger Rockmusik in den siebziger und achtziger Jahren am Beispiel der Texte Udo Lindenbergs
Název práce v jazyce práce (němčina): Rock auf Deutsch: Die Entwicklung deutschsprachiger Rockmusik in den siebziger und achtziger Jahren am Beispiel der Texte Udo Lindenbergs
Název práce v češtině: Německá rocková hudba: Vývoj německé rockové hudby v sedmdesátých a osmdesátých letech na příkladu textů od Uda Lindenberga
Název v anglickém jazyce: German rock: The evolvement of German rockmusic in 70 ies and 80 ies based on lyrics of Udo Lindenberg
Klíčová slova: Udo Lindenberg, vývoj německé rockové hudby v 70. a 80. letech, tvorba Uda Lindenberga
Klíčová slova anglicky: Udo Lindenberg, history of German rock music in the seventies and eighties, Lindenbergs lyrics
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2009
Datum zadání: 24.06.2011
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF katedra germanistiky
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: Christiane Poimer, Mag. phil.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK