Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv anglického jazyka na jazyk český
Název práce v češtině: Vliv anglického jazyka na jazyk český
Název v anglickém jazyce: The Influence of English language on Czech language. The analysis of email
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studijní oddělení (24-SO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2007
Datum zadání: 16.11.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:16.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK