Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potřebnost sociální služby pro lidi propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody na Znojmensku
Název práce v češtině: Potřebnost sociální služby pro lidi propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
na Znojmensku
Název v anglickém jazyce: The need of personal service for people released from the execution of punishment
- Znojmo region study
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dana Syslová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2006
Datum zadání: 20.05.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Bc. Martin Kracík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK