Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Koncepce harmonie ve zlomcích Hérakleita z Efesu: Komentář ke zlomkům B51, B8 a B4
Název práce v češtině: Koncepce harmonie ve zlomcích Hérakleita z Efesu: Komentář ke zlomkům B51, B8 a B4
Název v anglickém jazyce: The Concept of Harmony in Fragments of Heraclitus of Ephesus: a Commentary to Fragments B 51, B 8 and B 4
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2007
Datum zadání: 26.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.10.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK