Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Firemní prostředí skrze prizma Goffmanových regionů - případ otevřených dveří (terénní výzkum)
Název práce v češtině: Firemní prostředí skrze prizma Goffmanových regionů - případ otevřených dveří (terénní výzkum)
Název v anglickém jazyce: Company Environment Through the Prism of Goffman's Regions - the Case of Open Doors (Field Research)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2007
Datum zadání: 26.09.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.10.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK