Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika motivácie a hodnotovej orientacie v rámci projektu na zniženie nezamestnanosti
Název práce v jazyce práce (slovenština): Problematika motivácie a hodnotovej orientacie v rámci projektu na zniženie nezamestnanosti
Název práce v češtině: Problematika motivace a hodnotové orientace v rámci projektu na snížení nezaměstnanosti
Název v anglickém jazyce: The problems of Motivation and Value Orientation within an Unemployment Reduciton Project
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2007
Datum zadání: 26.09.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Dana Moree, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK