Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv nových médií na fungování komunit
Název práce v češtině: Vliv nových médií na fungování komunit
Název v anglickém jazyce: The Influence of New Media on the Functioning of the Community
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2007
Datum zadání: 22.06.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK