Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zeleň jako metafora aneb o Hanspaulce jako místu k bydlení
Název práce v češtině: Zeleň jako metafora aneb o Hanspaulce jako místu k bydlení
Název v anglickém jazyce: City Greenery as a Metaphor, or Hanspaulka as a Place to Live
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Radovan Haluzík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2007
Datum zadání: 22.06.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Ivan Rynda
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK