Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stopy a reflexe lidové víry v ústní tradici Černohorců (v souvislosti se slovanským náboženským systémem). Případ zduchače.
Název práce v češtině: Stopy a reflexe lidové víry v ústní tradici Černohorců (v souvislosti se slovanským náboženským systémem). Případ zduchače.
Název v anglickém jazyce: Traces and Reflexions of Folk Beliefs in the Oral Tradition of Montenegrins (in the Context of the Slavic Religion System)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Vedoucí / školitel: doc. Giuseppe Maiello, Dr., Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2007
Datum zadání: 22.06.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK