Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovenští studenti v Praze - otázka adapatace specifické menšiny
Název práce v češtině: Slovenští studenti v Praze - otázka adapatace specifické menšiny
Název v anglickém jazyce: Slovak Students in Prague - the Adaptation of a Specific Minority Group
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2007
Datum zadání: 22.06.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.03.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK