Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava mladých lidí z dětského domova na samostatný život. Role státního a nestátního neziskového sektoru v Praze a Středočeském kraji.
Název práce v češtině: Příprava mladých lidí z dětského domova na samostatný život. Role
státního a nestátního neziskového sektoru v Praze a Středočeském kraji.
Název v anglickém jazyce: The Preparation of Young People from Childrens Homes for an
Independent Life. The Role of the State and theNon-Governmental
Organizations in Prague and the Central Bohemian Region.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2006
Datum zadání: 15.09.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.10.2006
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK