Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hamletova dialektika aneb Dánská filosofie existence
Název práce v češtině: Hamletova dialektika aneb Dánská filosofie existence
Název v anglickém jazyce: Hamlets Dialectics or The Danish Philosophy of Existence
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV (24-SBS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2006
Datum zadání: 23.06.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK