Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
LETS go? Lokální systémy výměnného obchodu a jejich přínos pro lokální komunity a jejich rozvoj v České republice
Název práce v češtině: LETS go? Lokální systémy výměnného obchodu
a jejich přínos pro lokální komunity a jejich rozvoj v České republice
Název v anglickém jazyce: LETS Go? Local Exchange trade systems and
their Benefit for Local Community Development in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivan Rynda
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2007
Datum zadání: 16.05.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK