Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
George Berkeley - tělesná síla jako metafora.
Název práce v češtině: George Berkeley - tělesná síla jako metafora.
Název v anglickém jazyce: George Berkeley - Corporeal Force as a Metaphor.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2007
Datum zadání: 16.05.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2007
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK