Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyšehrad mezi mýtem a realitou
Název práce v češtině: Vyšehrad mezi mýtem a realitou
Název v anglickém jazyce: Vyšehrad Between Myths and Reality
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2007
Datum zadání: 18.05.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Radovan Haluzík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK