Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sňatek - počátek smlouvy. Studium sňatků ve společnosti severoamerických Kwakiutlů
Název práce v češtině: Sňatek - počátek smlouvy. Studium sňatků ve společnosti
severoamerických Kwakiutlů
Název v anglickém jazyce: Marriage - The Beginning of a Contract. Study of Marriage in the North
American Kwakiutle Society
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2007
Datum zadání: 18.05.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK