Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti pracovního uplatnění těžce sluchově postižených občanů v České republice
Název práce v češtině: Možnosti pracovního uplatnění těžce sluchově postižených
občanů v České republice
Název v anglickém jazyce: Emloyment possibilities for deaf persons in the Czech republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: FF - Filozofická fakulta (28-13)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2006
Datum zadání: 05.01.2006
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Oponenti: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK