Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence
Název práce v češtině: Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická
vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence
Název v anglickém jazyce: Czech Society During the "Normalisation" Era. Biographical Narrations
of Manual Labourers and the Intelligentsia
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.08.2006
Datum zadání: 23.08.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Jan Havel
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK