Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interní resilience. Její specifika a podmínky
Název práce v češtině: Interní resilience. Její specifika a podmínky
Název v anglickém jazyce: Internal resilience. Its characteristics and prerequisites
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Břicháček
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2008
Datum zadání: 31.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:19.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.03.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK