Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv primární rodiny na vývoj lidské identity
Název práce v češtině: Vliv primární rodiny na vývoj lidské identity
Název v anglickém jazyce: Influence of primar family on the developtment of the human identity
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Mašát
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2006
Datum zadání: 05.01.2006
Datum a čas obhajoby: 22.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2007
Oponenti: doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
oponentem: doc. Hermochová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK