Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přístup českých poslanců a poslankyň k rodičovství. Analýza parlamentních debat
Název práce v češtině: Přístup českých poslanců a poslankyň k rodičovství. Analýza parlamentních debat
Název v anglickém jazyce: The attitude of Czech representatives towards parenthood. An analysis of parliamentary discussions
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:26.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2006
Oponenti: Mgr. Ladislav Hrdý
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK