Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studie domovů důchodců v Anglii. Náhled do historického vývoje a kvality péče podle druhu domova důchodců
Název práce v češtině: Studie domovů důchodců v Anglii. Náhled do historického vývoje a kvality péče podle druhu domova důchodců
Název v anglickém jazyce: A study of senior citizen's care homes in England. The historical development and quality of care according to the type of care home
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Hrdý
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:23.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.10.2006
Oponenti: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK