Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ciceronova filosofická eschatologie: Somnium Scipionis (De Republica 6, 9 - 29)
Název práce v češtině: Ciceronova filosofická eschatologie: Somnium Scipionis (De Republica 6, 9 - 29)
Název v anglickém jazyce: Cicero`s philosophical eschatology: Somnium Scipionis (De Republica 6, 9 - 29)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.10.2006
Oponenti: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK