Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Trendy současných pohřebních zvyklostí na Mostecku
Název práce v češtině: Trendy současných pohřebních zvyklostí na Mostecku
Název v anglickém jazyce: Trends in current burial customs in the region of Most
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum proběhlé obhajoby: 23.10.2006
Oponenti: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK