Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lobbying českých environmentálních neziskových organizací týkající se legislativy EU
Název práce v češtině: Lobbying českých environmentálních neziskových organizací
týkající se legislativy EU
Název v anglickém jazyce: Lobbying of Czech environmental NGOs in the EU legislature
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:30.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.10.2006
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK