Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Debaty o selekci pohlaví MF Dnes: zaostalá tradice nebo vědecký zázrak
Název práce v češtině: Debaty o selekci pohlaví MF Dnes: zaostalá tradice nebo vědecký zázrak
Název v anglickém jazyce: Debates on sex selection in MF Dnes: retrograde opinions or a scientific miracle?
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2006
Oponenti: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK