Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domácí fotografie a současná rodina
Název práce v češtině: Domácí fotografie a současná rodina
Název v anglickém jazyce: Home photography and the contemporary family
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2006
Oponenti: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK