Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Turismus jako metafora postmoderního životního stylu: případová studie turistů v Indii
Název práce v češtině: Turismus jako metafora postmoderního životního stylu:
případová studie turistů v Indii
Název v anglickém jazyce: Tourism as a metaphore of postmodern lifestyle: case study of tourists in India
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2008
Datum zadání: 25.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2006
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK