Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah obrazu a textu v díle Marcela Duchampa, podněty jeho tvorby pro přístupy současného umění
Název práce v češtině: Vztah obrazu a textu v díle Marcela Duchampa, podněty jeho tvorby
pro přístupy současného umění
Název v anglickém jazyce: The relationship between image and text in Marcel Duchamp`s
compositions; the impact of his work on contemporary art
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2006
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK470005)
Oponenti: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK