Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geografická mobilita obyvatelstva ve dvou vybraných farnostech v 18. století
Název práce v češtině: Geografická mobilita obyvatelstva ve dvou vybraných farnostech v 18. století
Název v anglickém jazyce: Geographical mobility of the population in two selected 18th century parishes
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2006
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK470005)
Oponenti: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK