Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osudy jansenistických tisků v Čechách
Název práce v češtině: Osudy jansenistických tisků v Čechách
Název v anglickém jazyce: The fate of the Jansenist Press in Bohemia
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2006
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK470005)
Oponenti: prof. Dr. phil. Pavel Himl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK