Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Udržitelnost programu LEADER+ a LEADER České republiky - porovnání s místní Agendou 21
Název práce v češtině: Udržitelnost programu LEADER+ a LEADER České republiky -
porovnání s místní Agendou 21
Název v anglickém jazyce: The Sustainability of Programme LEADER+ and LEADER of the Czech Republic
the Comparison with Local Agenda 21
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivan Rynda
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2006
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK