Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Kult předků ve starověké Číně
Název práce v češtině: Kult předků ve starověké Číně
Název v anglickém jazyce: The ancestral cult in ancient China
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum proběhlé obhajoby: 27.02.2006
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK470005)
Oponenti: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK