Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace ugaritských a starozákonních kultických projevů spojených s institucí krále
Název práce v češtině: Komparace ugaritských a starozákonních kultických projevů
spojených s institucí krále
Název v anglickém jazyce: Comparison of Cultic Manifestations in Connection
with Institution of Kingship in Ancient Ugarit and the Old Testament
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky (28-02)
Vedoucí / školitel: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2005
Datum zadání: 15.12.2005
Datum a čas obhajoby: 16.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: doc. Jiří Beneš, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK