Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Případ Boris
Název práce v češtině: Případ Boris
Název v anglickém jazyce: The Case of Boris
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.02.2006
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK470005)
Oponenti: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK