Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí
Název práce v češtině: Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí
Název v anglickém jazyce: Liability for damage to the environment
Klíčová slova: Odpovědnost; škoda; ztráta; újma; životní prostředí
Klíčová slova anglicky: Liability; damage; loss; harm; environment
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2008
Datum zadání: 15.02.2008
Datum a čas obhajoby: 26.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2011
Oponenti: doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
  JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK