Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybraní mlži z ordoviku pražské pánve
Název práce v češtině: Vybraní mlži z ordoviku pražské pánve
Název v anglickém jazyce: Selected bivalves from the Ordovician of the Prague Basin
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2008
Datum zadání: 18.01.2010
Datum a čas obhajoby: 20.05.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2013
Oponenti: RNDr. Vojtěch Turek, CSc.
  prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
 
 
Konzultanti: RNDr. Jiří Kříž, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK