Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptace artušovského cyklu v české literatuře pro děti a mládež
Název práce v češtině: Adaptace artušovského cyklu v české literatuře pro děti a mládež
Název v anglickém jazyce: Adaptation of the Arthurian cycle in the Czech literature
for children and the youth
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2008
Datum zadání: 15.02.2008
Datum a čas obhajoby: 14.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Anna Stejskalová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK