Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití nových typů stacionárních fází pro HPLC stanovení neopterinu a dalších metabolitů v moči
Název práce v češtině: Využití nových typů stacionárních fází pro HPLC stanovení neopterinu a dalších metabolitů v moči
Název v anglickém jazyce: Application of novel stationary phases for HPLC determination of neopterine and
other metabolites in urine.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2008
Datum zadání: 25.02.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK