Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Human paraoxonase (PON1) L55M allelic polymorphism and hemodialysis
Název práce v češtině: Polymorfismus allel lidské paraoxonasy (PON1) a hemodialýza
Název v anglickém jazyce: Human paraoxonase (PON1) L55M allelic polymorphism and hemodialysis
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2008
Datum zadání: 31.01.2008
Datum a čas obhajoby: 05.02.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2008
Oponenti: Mgr. Martina Gavelová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK